ถาม: สามารถติดต่อ เทศบาลตำบลหัวดง ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 043-706-864

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลหัวดง คืออะไรคะ

ตอบ: “การคมนาคม  น้ำประปา       ไฟฟ้าสะดวก  เศรษฐกิจดี

เชิดชูคุณธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาชุมชน

ถาม: เทศบาลตำบลหัวดง เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.