ป

          นายนิรันดร       บุญฤาชา

          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง